DuWeb  Sanan ja runon tuoksua

 

 

English

Tervetuloa

 

 

Tie taivaaseen

 

 

PERIAATTEET

 

PARANtuminEN

 

PARANnus

 

Viikon sana ja runot

 

Runoja

 

Toiminta

 

Mediassa

 

ISRAEL

 

Matkat

 

JUUtalaiNEN Jeesus

 

Tukeminen

 

toimintaan

 

KAUPPA

 

ARKISTO

 

Palaute

 

 

UUTISET

 

 

 

YHDISTYS

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

 

 

 

LINKIT

 

 

 

Juutalainen Jeesus

Peruslakinsa mukaan Israel on juutalainen valtio. Sinne, Öljymäelle, Jeesus saapuu pian taivaasta samalla tavalla kuin Hän sinne meni (Apt. 1:9-11): Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.

Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle (Joh. 4:22b): "Sillä pelastus on juutalaisista". Se on tosi: Jeesus itse oli lihan puolesta juutalainen, ja Hänesta on pelastus. Benjaminin sukuinen Paavali kirjoittaa (Room. 9:3b-5): veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

Jeesuksen ja Paavalin aikaan tilanne oli jo sellainen, että ainoa jäljitettävissä ollut Israelin heimo oli juutalaiset, joihin olivat liittyneenä Benjaminin jälkeläiset. Osa Leevin jälkeläisistä oli myös joukossa, sillä leeviläiset asuivat varsinaista omaa aluetta vaille jääneinä Herran palvelijoina myös juutalaisten joukossa. Tänä päivänä kaikkien edellä mainittujen perillisiä kutsutaan juutalaisiksi. Lisäksi joukkoon on liittynyt paljon käännynnäisiä, lihan puolesta ei-juutalaisia (eli pakanoita Raamatun kielellä). Muut Jaakobin jälkeläiset olivat kadonneet kansojen sekaan (ns. kymmenen kadonnutta heimoa). On tietysti otettava huomioon myös pieni mahdollisuus, että heidän jäännöksensä on piilotettuna juutalaisten sekaan aivan kuten benjaminilaiset. Raamattu lupaa, että kaikki heimot tulevat kootuksi Israeliin (Jes. 43:1-7): Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi: minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä - kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.

Herra tietää, kuinka jäljitys tapahtuu ja milloin tämä tapahtuu. Myös Israelin alueet jaetaan uudestaan silloin jo messiaanisten, Jeesukseen uskovien Israelin heimojen kesken (Jes. 49:8b): kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat (Hes. 37:20-22) Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä, niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

Jeesus, Daavidin juurivesa, syntyi ja eli Juudeassa ja Galileassa juutalaisen elämän Rooman miehitysvallan keskellä. Tänä päivänä Jeesus elää ja istuu edelleen juutalaisena (tietysti messiaanisena juutalaisena eli itseensä maailman Vapahtajana uskovana) Isä Jumalan oikealla puolella ja siunaa evankeliumin saarnaamista maailman ääriin.

 

Katso Keskiyön Valon Israel konferenssissa 14.6.2009 nauhoitetut Jerusalemin muurinvartijat ohjelmat:

(001) – Sari Essayah puhuu ja MEP siunaus                                VIDEO

(002) – Pekka Sartola puhuu                                                         VIDEO

(003) – Tom Hess puhuu                                                                VIDEO

 

 

 

 

 

 

Menora on vanhempi heprealaisuuden tunnus kuin Daavidin tähti. Kuvassa uutta temppeliä varten tehty menora, jonka kulta on saatu lahjoituksena Länsi-Papualta.

 

 

Israelin heimot ja Jumalan heille lupaamat alueet:

1.      Ruuben    Jordanin ja Kuolleenmeren itäpuolelta (5.Ms3)

2.      Simeon    Alue Juudan eteläpuolella (Joos19 Tuom1)

3.      Leevi       Ei varsinaista aluetta

4.      Juuda      Kuolleestamerestä länteen, (Joos15)

5.      Daan       Tel Aviv – Asdod – Jerusalem (Joos19)

6.      Naftali     Galileaa ja Libanonia Gennesaretista luoteeseen (Joos19)

7.      Gaad       Ruubenin pohjoispuolelta Jabbok jokeen asti (Joos13)

8.      Asser      Rannikkoalue Kesareasta pohjoiseen (Joos19)

9.      Isaskar    Pienehkö alue Gennesaretin järvestä lounaaseen (Joos19)

10.  Sebulon   Pienehkä alue Isaskarin alueesta luoteeseen (Joos19)

11.  Joosef      Katso Manasse ja Efraim

12.  Benjamin  Juudan alueesta pohjoiseen, Jerusalemista itään (Joos18)

13.  Manasse  Suuret alueet Jordanista Välimereen ja Gaadin alueesta pohjoiseen (Joos17)

14.  Efraim      Jordanista länteen Juudan pohjoispuolella (Joos16)

 

Koska Leeviä ei lasketa ja Joosef on Manasse ja Efraim (ilmestyskirjassa Manasse ja Joosef), alueita on 12.

 

Suomen vaakunan leijonan esikuva on Jeesus, Juudan Leijona.

Ota minut syliisi

 

Kartta on kopio israelilaisen Sar-El Tours matkatoimiston Israel kartasta. Kiitos käyttöluvasta toimiston messiaaniselle johtajalle Samuel Smadjalle. www.sareltours.com